Home / Bệnh viện công nghệ

Bệnh viện công nghệ

Tháng Bảy, 2020

  • 17 Tháng Bảy

    Lỗi thẻ nhớ mất dung lượng do đâu và cách xử lý hiệu quả

    Thẻ nhớ đang sử dụng bị mất hết hoặc một phần dung lượng

    Lỗi thẻ nhớ mất dung lượng không phải là chuyện hiếm, trên USB cũng thường xảy ra tình trạng tương tự. Lỗi này gây ảnh hưởng khá lớn đến người dùng, nhất là khi bạn đang có việc gấp cần dùng đến thẻ nhớ hay USB lưu trữ. Tuy nhiên, …